- - - - - -
วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
A+ R A-

ผศ. ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ (Asst. Prof. Dr. Piyachat Chattonjai)ผศ. ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
Asst. Prof. Dr. Piyachat Chattonjai

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358  

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- D.Eng. (Civil Engineering), Tongji University, China, พ.ศ. 2556
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2551
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2547

งานวิจัยที่สนใจ :

-

Field of Interests :

- 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory