- - - - - -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567
A+ R A-

อ. ดร. นพคุณ บุญกระพือ (Dr. Noppakun Boonkrapue)อ. ดร. นพคุณ บุญกระพือ
Dr. Noppakun Boonkrapue 

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3356

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Doctor of  Philosophy, (Ph.D.) Civil  Engineering     (Transportation and Traffic Engineering),     The University  of Queensland, Australia,  2010
- Master of Engineering (M.Eng.) Civil Engineering (Transportation and Traffic Engineering), Asia Institute of Technology (AIT) , 2000
- B.Eng. (Civil Engineering), Khon Khan University, 1996

งานวิจัยที่สนใจ :

- Dia, H. and Boongrapue, N. (2011) “Instantaneous Vehicle Emission Models for Evaluating Environmental Impacts of ITS” in The 18th ITS World Congress, 16-20 October 2011, Orlando, America.
- Boongrapue, N., Panwai, S., and Haripai, C. (2010) "Drive-Through Toll Collection System: Impact Evaluation" in The 2nd ASEAN Civil Engineering Conference, Vientiane, Lao PDR.
- S. Panwai and N. Boongrapue. (2010) "SMART PASS: Comparative Evaluation of Toll Collection Techniques" in The 12th Joint Technical Conference 2010: Challenges in Toll Road Financing and Advanced Technology, Seoul, Korea.
- Dia, H., Panwai, S., Boongrapue, N., Ton, T. and Smith, N. (2006) “Comparative Evaluation of Power-Based Environmental Emissions Models” Proceedings of the 2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Toronto, Canada, pp. 1251-1256.
- Dia, H, Panwai, S, Boongrapue, N, Ton, T and Smith, N. (2005) “Implementation of Power-Based Fuel Consumption and Environmental Emissions Models in Traffic Simulation” Proceedings of the 27th Conference of Australian Institutes of Transport Research, 7-9 December 2005, Brisbane, Queensland.
- Boongrapue, N, Dia, H. and Zito, R. (2005) “Modelling of Vehicle Emissions Using Traffic Simulation” Proceedings of the 27th Conference of Australian Institutes of Transport Research, 7-9 December 2005, Brisbane, Queensland.
ประสบการณ์การทำงาน 
1. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2543-2544)
    - มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาปรับปรุง รถไฟฟ้า สายสีแดง หัวลำโพง - รังสิต และ มักกะสัน – บางซื่อ
    - มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาการออกแบบสถานีรถไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ (สายสีแดง)
    - ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณจราจรและออกแบบทางแยก ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัด เลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยบูรพา (ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)  ◾เป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมจราจรให้แก่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ของภาคตะวันออก (พ.ศ. 2545-2546)
    - เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)  วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) การออกแบบและซ่อม บำรุงทาง การออกแบบถนนทางเรขาคณิต สถิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) เป็นต้น
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ปี พ.ศ. 2545)
    - เป็นผู้ช่วยสอน วิชาทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนสแลนด์ (ปี พ.ศ. 2548 - 2550)
    - เป็นผู้ช่วยในการจัดอบรมการใช้โปรแกรมการจำลองด้านวิศวกรรมจราจร (Aimsun and Vissim) จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนสแลนด์

Field of Interests :

- Traffic simulation (i.e. AIMSUN, VISSIM, Paramics)  
- Intersection Signalised design (SIDRA Intersection) 
- Environmental (SIDRA Trips)

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory