- - - - - -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567
A+ R A-

อ. ดร. เที่ยง ชีวะเกตุ (Tieng Cheewaket)อ. ดร. เที่ยง ชีวะเกตุ
Dr. Tieng Cheewaket

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3356

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engineering) KMUTT, 2012  
- M.Eng. (Public Works Engineering), University of Florida 
- B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 1995

งานวิจัยที่สนใจ :

-

วารสาร, บทความ :

-

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory