- - - - - -
วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564
A+ R A-

อ. ดร. ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน (Dr. Srisunee Wuthiwongyothin)

อ. ดร. ศรีสุนี  วุฒิวงศ์โยธิน
Dr. Srisunee Wuthiwongyothin 

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358  

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), University of California,USA พ.ศ. 2559
- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
- วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541

งานวิจัยที่สนใจ :

-

Field of Interests :

- 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory