- - - - - -
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566
A+ R A-

อ. ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ (Dr. Thidaporn Chuosavasdi)

อ. ดร. ธิดาพร  เชื้อสวัสดิ์
Dr. Thidaporn Chuosavasdi

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358  

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engineering), จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2559 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548

งานวิจัยที่สนใจ :

-

Field of Interests :

- 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory