- - - - - -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567
A+ R A-

อ. ดร. อมรชัย ใจยงค์ (Dr. Amornchai Jaiyong)อ. ดร. อมรชัย ใจยงค์
Dr. Amornchai Jaiyong

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358 กด 3356

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2010
- M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2005
- B.Eng. (Civil Engineering), Mahidol University, 2000

งานวิจัยที่สนใจ :

- Jaiyong,  A. and Chintanapakdee, C. (2010). Target roof displacement of degrading moment-resisting frames.The IES Journal Part A: Civil & Structural  engineering.

วารสาร, บทความ :

-

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory