- - - - - -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567
A+ R A-

รศ. ดร. วิเชียร ชาลี (Assoc. Prof. Dr. Wichian Chalee)รศ. ดร. วิเชียร ชาลี
Asso. Prof. Dr. Wichian Chalee

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358 กด 12

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engieering), KMUTT, 2008 
- M.Eng. (Structural Engineering), KMUTT, 2002
- B.Eng. (Civil Engineering), Khon Khan University, 1998

งานวิจัยที่สนใจ :

-

วารสาร, บทความ :

-

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory