- - - - - -
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567
A+ R A-

รศ. ดร. ทวีชัย สำราญวานิช (Assoc. Prof. Dr. Taweechai Sumranwanich)รศ. ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
Assoc. Prof. Dr. Taweechai Sumranwanich

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358 กด 15

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

http://staff.buu.ac.th/~twc

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engineering), Thammasat University, 2004
- M.Eng. (Structural Engineering), AIT, 1997
- B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 1995

งานวิจัยที่สนใจ :

-การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเนื่องจากเกลือคลอไรด์ (Corrosion of steel in concrete due to chloride attack)
-
ความคงทนของคอนกรีตในสิ่งแวดล้อมทะเล (Durability of concrete under marine environment)
-
คอนกรีตเสริมเส้นใย (Fiber-reinforced concrete)
-
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมเส้นใย (Reinforced concrete structure with fibers)
-
คานคอนกรีตเสริมแท่ง FRP (FRP-reinforced concrete beam)

วารสาร, บทความ :

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory