- - - - - -
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566
A+ R A-

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการอบรมเรื่อง การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมการเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว การออกแบบฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพชั้นดิน เพื่อรองรับน้ำหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารและการแก้ไขฐานรากที่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างจากกรณีศึกษาที่ผ่านมา ให้แก่วิศวกรโยธาและผู้ปฏิบัติงานช่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปใช้กับโครงสร้างใหม่และโครงสร้างเดิมที่ใช้งานอยู่แล้วได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป โดยในพิธีเปิดโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว ได้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว” วิทยากรโดย ดร.จรัญ ศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา “ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและการเสริมกำลัง” วิทยากรโดย ดร.ปิยฉัตร ฉัตรตันใจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ “ปัญหาฐานรากของอาคารและการแก้ไข” วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท)

+++ชมภาพกิจกรรม+++

  

 

 

 

 

 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory