- - - - - -
วันอังคาร, 26 กันยายน 2566
A+ R A-

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ที่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 และ23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ, และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  

   

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory