- - - - - -
วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
A+ R A-

รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “กรณีศึกษาโครสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทางทะเล” ให้กับ นายช่าง วิศวกร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

   

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory