- - - - - -
วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565
A+ R A-

นิสิตภาควิชา'โยธาได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวอังค์วรา จันทร และนายอรรถพล วิศวกุลวานิช นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการประกวดปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท) และได้รับรางวัลดีเด่นจากหัวข้อปริญญานิพนธ์เรื่อง “ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเปียก” และรับเกียรติบัตรจากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory