- - - - - -
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567
A+ R A-

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้นำนิสิตเข้าศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill ของ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (ESBEC) ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี โดย ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ ได้นำนิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปฐพี และนิสิตปริญญาตรีที่เรียนวิชาวิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เข้ารับฟังการบรรยายและนำชมสถานที่โดยวิศวกรของ บริษัท Waste Management Siam ในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบพระคุณการต้อนรับของบริษัทมา ณ โอกาสนี้

 

  

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory